آبان ۱۶, ۱۳۹۸

تعریف دو انرژی مهم و تاثیر گذار بر روی زندگی انسان

یکی دیگه از اهداف مربی انرژی اینه که به ما کمک میکنه دو نوع انرژی رو بهتر درک کنیم. ۱. انرژی کاتابولیک: انرژی مخرب و بازدارنده […]
آبان ۱۶, ۱۳۹۸

هفت سطح انرژی

هفت سطح انرژی از زبان بروس دی اشنایدر مربی مشهور جهان: سطح یک : این افراد کمترین میزان انرژی رو دارن. خودشون رو قربانی میدونن. اعتماد […]