آبان ۱۶, ۱۳۹۸

تعریف دو انرژی مهم و تاثیر گذار بر روی زندگی انسان

یکی دیگه از اهداف مربی انرژی اینه که به ما کمک میکنه دو نوع انرژی رو بهتر درک کنیم. ۱. انرژی کاتابولیک: انرژی مخرب و بازدارنده […]
آبان ۱۶, ۱۳۹۸

آیا مدیرعاملها هم به مربی(کوچ) احتیاج دارند؟

بسیاری از مدیر عامل ها بر این باورند که به مربی احتیاجی ندارن! مثال ساده اینه آیا ورزشکاران حرفه ای بدون یک مربی میتونن به موفقیتهای […]
آبان ۱۶, ۱۳۹۸

چگونه فوبیا(ترس) را با تکنینک NLP درمان کنیم

۱. تفکیک: ایجاد یک برنامه برای ذهن که ترس یا فوبیا را متوقف کنه. ۲. قدم برداشتن به سمت ترس: خودتون رو تصور کنین که راحت […]
آبان ۱۶, ۱۳۹۸

هفت سطح انرژی

هفت سطح انرژی از زبان بروس دی اشنایدر مربی مشهور جهان: سطح یک : این افراد کمترین میزان انرژی رو دارن. خودشون رو قربانی میدونن. اعتماد […]